06 18755027

Anneke Molin-Kwak

Waarom werkt een website prettig? Of waarom juist niet? Waar ligt dat aan?

Dat vind ik leuk!
Analyseren tot de kern van het probleem, praktisch onderzoek doen en met creatief denk-werk combineren. Zo kom je tot verrassende oplossingen!

Geen overbodigheden, duidelijk!
Ik maak graag complexe informatie helder, toegankelijk en gebruiksvriendelijk. In gewone taal en goed te begrijpen.

Begrijpt u wat ik bedoel?
Door mijn brede achtergrond en ervaring kan ik uw wens begrijpelijk maken voor programmeur, vormgever en de uiteindelijke gebruiker van uw product.

Mijn Portfolio: Lesmateriaal Basisonderwijs * Ontwikkeling rekenkundige experimenten * Onderzoek en testen met gebruikers * Electronische leeromgeving > Educatieve Uitgeverij Malmberg | Gebruiksgemak van wetenschappelijke enquêtes > TU Delft | Onderzoek digitale schoolborden > Opleiding User Centered Design | Bedieningssoftware en storingsafhandeling van printers * Onderzoek bedieningssoftware op smartphone en tablet * Standarisatie Widgets> Océ-Technologies | Advies gebruiksgemak electronische leeromgeving > OWG/EduLiga | Brainstormen en uitwerken usability factoren * Ontwikkelen en bouwen digitale testen * Gebruikers-onderzoek > Een adviserende website in wording | Bekijk mijn LinkedIn-pagina